Kategorier
Morfologi

Roten

 • Bär aldrig blad eller bladanlag
 • Huvudrot är i kontakt med stammen
 • Pålrot är en tjock rot
 • Sidorot förgrenande rötter
 • Adventivrot är rötter som bildas ifrån stam eller bladdelar (stickling, stolon)
 • Vegativ förökning (könlös förökning) är förökning genom växtdel
Kategorier
Morfologi

Stam

 • Stam bär blad eller bladanlag
 • Kan vara ovanjordisk (örtad eller vedartad) eller underjordisk
 • Noder är en plats för blad
 • Internod är partiet mellan noder
 • Stjälk är en mjuk och saftig stam
 • Stängel är en stjälk som saknar blad och endast bär blommor
 • Strå är en stjälk som är ihålig förutom vid noderna
 • Stolon är en nedliggande utlöpare som kan utveckla rötter och nya skott
 • Rhizom är en underjordisk stam med blad eller märken efter blad
 • Stamknöl är yttersta delen på en rhizom som har förtjockats. ex potatis
Kategorier
Morfologi

Groddplantan

 • Hjärtblad, det första som kommer upp
  • Enhjärtbladig ex gräs, lök eller knölväxter
  • Tvåhjärtbladig ex örter, lövträd eller buskar
  • Flerhjärtbladig ex barrväxter
Kategorier
Morfologi

Skott, en stamdel med blad

 • Bildas på en stam med blad
 • Outvecklade skott kallas knoppar
 • Långskott är växtens längdtillväxt
 • Kortskott är blombärande, fruktbärande
 • Tornar är ombildade skott och är inte detsamma som en tagg, vilket är ett utskott från ytan.
 • Klängen är ombildade blad

Skottillväxt

Monopodiallt skottsystem

Spetsknoppen fortsätter att växa och överlever vintern genom att täckas av knoppfjäll. Ex gran, tall, ask, bok och ek

Sympodialt skottsystem

Spetsknoppen för och en sidknopp fortsätter tillväxten. Ex alm, lind sälg

Kategorier
Växter

Sommarblommor

kallas också anueller eller utplanteringsväxter

Har som huvudmål att blomma och fröa av sig
Ofta väldigt färgrika
Kräver ofta mycket näring
Kräver ofta mycket vatten
Ettåriga eller fleråriga örter (fleråriga som hanteras som ettåriga pga att de bara lever en säsong på våra breddgrader)

Kategorier
Cellandning

Cellandning

När växten andas så frigörs energin som lagrats i växten genom fotosyntes.

Cellandning sker när växten inte får energi genom fotosyntesen. (för det mesta på natten).

C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + energi

druvsocker + syre -> vatten koldioxid + energi

Kategorier
Fotosyntes

Fotosyntes

Fotosyntes är växtens sätt att ljusenerig till energi som den sedan kan använda till tillväxt.

Ljuset delar vatten som blir syre och väte. Koldioxiden slås ihop med vätet och bildar glukos.

6H20 + 6CO2 + Ljusenergi -> C6H12O6 + 6O2

Vatten + koldioxid + sol -> druvsocker + syre

Fotosyntesen pågår så länge där finns solljus

Kategorier
Växtprov

Växtprov 43

Click to Flip
Vresros Rosa rugosa

Click to Flip
Tok - Dasiphora fruticosa

Click to Flip
Skogskornell - Cornus alba 'Sibirica'

Click to Flip
Snöbär
Symphoricarpus albus

Click to Flip
skogslönn - Acer platanoides

Kategorier
Geofyt

Lök

En lök består av

 • Bladanlag (centrum)
 • Lökfjäll (omsluter bladanlag)
 • Tunika (bruna hårdare yttre skal)
 • Lökkaka (botten på löken)
 • Rötter (utgår från lökkakan)

Lök info

 • börjar vakna till liv när jordtemperaturen är 4C
 • Övervintrar
 • På sommaren vill den ha torrt och varmt
 • Plantera löken på ett djup som är 3 gånger så djupt som lökens storlek
 • Plantera med roten nedåt
 • Sidolökar kommer varje år

Vitlök bör planteras med avrining så den hålls torr, skadas av fukt

Kategorier
Geofyt

Geofyt

Fytologi – Läran om livet.
Geo – Mark, Fyt – Liv

Delas in i

 • Lök
  • ex. vitlök, tulpanlök, narcisser
 • Rhizomer
  • ex iris, ingefära
 • Knölar
  • ex potatis, dalhia