Kategorier
Morfologi

Blomman

  • Står för könlig förökning
  • Ståndare är växtens hanorgan (pollentillverkare)
  • Pistill är växtens honorgan (utvecklas till frukt)
  • Tvåkönad
  • Nektar bildas bara i blommor som pollineras av insekter