Kategorier
Morfologi

Groddplantan

  • Hjärtblad, det första som kommer upp
    • Enhjärtbladig ex gräs, lök eller knölväxter
    • Tvåhjärtbladig ex örter, lövträd eller buskar
    • Flerhjärtbladig ex barrväxter