Kategorier
Växtprov

Växtprov 43

Click to Flip
Vresros Rosa rugosa

Click to Flip
Tok - Dasiphora fruticosa

Click to Flip
Skogskornell - Cornus alba 'Sibirica'

Click to Flip
Snöbär
Symphoricarpus albus

Click to Flip
skogslönn - Acer platanoides