Kategorier
Cellandning

Cellandning

När växten andas så frigörs energin som lagrats i växten genom fotosyntes.

Cellandning sker när växten inte får energi genom fotosyntesen. (för det mesta på natten).

C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + energi

druvsocker + syre -> vatten koldioxid + energi