Kategorier
Fotosyntes

Fotosyntes

Fotosyntes är växtens sätt att ljusenerig till energi som den sedan kan använda till tillväxt.

Ljuset delar vatten som blir syre och väte. Koldioxiden slås ihop med vätet och bildar glukos.

6H20 + 6CO2 + Ljusenergi -> C6H12O6 + 6O2

Vatten + koldioxid + sol -> druvsocker + syre

Fotosyntesen pågår så länge där finns solljus