Kategorier
Geofyt

Lök

En lök består av

 • Bladanlag (centrum)
 • Lökfjäll (omsluter bladanlag)
 • Tunika (bruna hårdare yttre skal)
 • Lökkaka (botten på löken)
 • Rötter (utgår från lökkakan)

Lök info

 • börjar vakna till liv när jordtemperaturen är 4C
 • Övervintrar
 • På sommaren vill den ha torrt och varmt
 • Plantera löken på ett djup som är 3 gånger så djupt som lökens storlek
 • Plantera med roten nedåt
 • Sidolökar kommer varje år

Vitlök bör planteras med avrining så den hålls torr, skadas av fukt