Kategorier
Morfologi

Stam

  • Stam bär blad eller bladanlag
  • Kan vara ovanjordisk (örtad eller vedartad) eller underjordisk
  • Noder är en plats för blad
  • Internod är partiet mellan noder
  • Stjälk är en mjuk och saftig stam
  • Stängel är en stjälk som saknar blad och endast bär blommor
  • Strå är en stjälk som är ihålig förutom vid noderna
  • Stolon är en nedliggande utlöpare som kan utveckla rötter och nya skott
  • Rhizom är en underjordisk stam med blad eller märken efter blad
  • Stamknöl är yttersta delen på en rhizom som har förtjockats. ex potatis