Kategorier
Ogräs

Vad är ogräs?

Ogräs är växter som växer på en plats där de inte är önskade

Ett par växter som ofta ses som ogräs

  • Röllika
  • Våtarv
  • Kirskål
  • Gråbo
  • Maskros