Kategorier
Morfologi

Växtens uppbyggnad

Skott = stam + blad

A Blomställning
B Skott
C Internod
D Nod
E Blad (mellanblad)
F Stödblad (högblad)
G Lågblad
H Knopp