Kategorier
Utmaning

Gå ut och lär dig så mycket som möjligt om ett träd”

Gå ut i dina omgivningar och hitta ett träd som du får någon koppling till, antingen positiv eller negativ. Ta reda så mycket som möjligt om trädet.

  • Vad heter det? Svenskt, latinskt namn.
  • Hur stort kan det bli?
  • Vilket sorts väder gillar det mest?
  • Hur ser bladen ut? mm
Bild på en ornäsbjörk
Riksträdet i Örebro
Ornäsbjörk

Betula pendula ’Dalecarlica’
Upptäcktes 1767 i Ornäs, Dalarna
Spontan mutation av vårtbjörken.
Djupt flikiga blad
Sveriges riksträd 1985
20-25m högt
Yttersta grenarna hängande
Förväxlas ofta med Flikbladig björk (Betula pendula ’Lacinata’ och Fransbjörk Betula pendula ’Crispa’
Har inga hanblommor och kan inte repducera sig på egen hand.
Rekommenderas för pollenallergiker