Kategorier
Morfologi

Skott, en stamdel med blad

  • Bildas på en stam med blad
  • Outvecklade skott kallas knoppar
  • Långskott är växtens längdtillväxt
  • Kortskott är blombärande, fruktbärande
  • Tornar är ombildade skott och är inte detsamma som en tagg, vilket är ett utskott från ytan.
  • Klängen är ombildade blad

Skottillväxt

Monopodiallt skottsystem

Spetsknoppen fortsätter att växa och överlever vintern genom att täckas av knoppfjäll. Ex gran, tall, ask, bok och ek

Sympodialt skottsystem

Spetsknoppen för och en sidknopp fortsätter tillväxten. Ex alm, lind sälg