Kategorier
Växter

Sommarblommor

kallas också anueller eller utplanteringsväxter

Har som huvudmål att blomma och fröa av sig
Ofta väldigt färgrika
Kräver ofta mycket näring
Kräver ofta mycket vatten
Ettåriga eller fleråriga örter (fleråriga som hanteras som ettåriga pga att de bara lever en säsong på våra breddgrader)