Kategorier
Cellandning

Cellandning

När växten andas så frigörs energin som lagrats i växten genom fotosyntes.

Cellandning sker när växten inte får energi genom fotosyntesen. (för det mesta på natten).

C6H12O6 + 6O2 -> 6H2O + 6CO2 + energi

druvsocker + syre -> vatten koldioxid + energi

Kategorier
Fotosyntes

Fotosyntes

Fotosyntes är växtens sätt att ljusenerig till energi som den sedan kan använda till tillväxt.

Ljuset delar vatten som blir syre och väte. Koldioxiden slås ihop med vätet och bildar glukos.

6H20 + 6CO2 + Ljusenergi -> C6H12O6 + 6O2

Vatten + koldioxid + sol -> druvsocker + syre

Fotosyntesen pågår så länge där finns solljus

Kategorier
Geofyt

Lök

En lök består av

 • Bladanlag (centrum)
 • Lökfjäll (omsluter bladanlag)
 • Tunika (bruna hårdare yttre skal)
 • Lökkaka (botten på löken)
 • Rötter (utgår från lökkakan)

Lök info

 • börjar vakna till liv när jordtemperaturen är 4C
 • Övervintrar
 • På sommaren vill den ha torrt och varmt
 • Plantera löken på ett djup som är 3 gånger så djupt som lökens storlek
 • Plantera med roten nedåt
 • Sidolökar kommer varje år

Vitlök bör planteras med avrining så den hålls torr, skadas av fukt

Kategorier
Geofyt

Geofyt

Fytologi – Läran om livet.
Geo – Mark, Fyt – Liv

Delas in i

 • Lök
  • ex. vitlök, tulpanlök, narcisser
 • Rhizomer
  • ex iris, ingefära
 • Knölar
  • ex potatis, dalhia

Kategorier
Boktips

The secret gardener – Elin unnes

Kategorier
Livsval

Nya vägar framåt

Livet är som att gå i en skog man hittar hela tiden nya vägar att ta sig framåt på. Följ med mig när jag utforskar den gröna vägen.

Kategorier
Ståndort

Ståndort eller miljön där växten trivs

Kategorier
Morfologi

Växtens uppbyggnad

Skott = stam + blad

A Blomställning
B Skott
C Internod
D Nod
E Blad (mellanblad)
F Stödblad (högblad)
G Lågblad
H Knopp

Kategorier
Utmaning

Gå ut och lär dig så mycket som möjligt om ett träd”

Gå ut i dina omgivningar och hitta ett träd som du får någon koppling till, antingen positiv eller negativ. Ta reda så mycket som möjligt om trädet.

 • Vad heter det? Svenskt, latinskt namn.
 • Hur stort kan det bli?
 • Vilket sorts väder gillar det mest?
 • Hur ser bladen ut? mm
Bild på en ornäsbjörk
Riksträdet i Örebro
Ornäsbjörk

Betula pendula ’Dalecarlica’
Upptäcktes 1767 i Ornäs, Dalarna
Spontan mutation av vårtbjörken.
Djupt flikiga blad
Sveriges riksträd 1985
20-25m högt
Yttersta grenarna hängande
Förväxlas ofta med Flikbladig björk (Betula pendula ’Lacinata’ och Fransbjörk Betula pendula ’Crispa’
Har inga hanblommor och kan inte repducera sig på egen hand.
Rekommenderas för pollenallergiker